ÇALIŞMALAR

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi

KALİTE GÜVENCE KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Açıköğretim Sisteminde akreditasyon süreci nasıl başladı?

Bologna süreciyle önemi artan akreditasyon, yükseköğretim kurumlarının hedefleri arasına girmiştir. Yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tescil belgesi olan çıktı odaklı bağımsız ajanslar tarafından akredite edilmeleri gerekmektedir. Bologna süreci kapsamda YÖK’ün akreditasyon konusunda yükseköğretim kurumlarını teşvik ettiği görülmektedir.

Açıköğretim Sisteminde akreditasyon çalışmalarına YÖK’ün bu teşvik niteliğindeki yaklaşımıyla başlanmıştır. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi 2014-2018 Stratejik Planı içinde yer alan Amaç 4 Hedef 4.1’de de belirtildiği gibi Açıköğretim Sistemindeki programların akreditasyonu önem kazanmıştır.

Sonuç olarak hem YÖK’ün teşviki hem de 2014-2018 Stratejik Planına dayalı olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin ilgili programları için ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Açıköğretim Sisteminde akreditasyon çalışmaları hangi kurumlarla gerçekleştirildi?
 • PEARSON Edexcel (2015-2017)
 • EADTU E-xcellence Kalite Ortaklığı Etiketi (2016-2019)
 • FEDEK (2016- )
PEARSON Edexcel (2015-2017)   Detaylar için tıklayın...

İlk akreditasyon çalışması 2014 yılında önlisans programlarımız için uluslararası düzeyde kalite güvence ve akreditasyon hizmeti veren PEARSON Edexcel ile başlamış ve 2015-2017 yılları arasında geçerli olmak kaydıyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan 28 önlisans programı “PEARSON Edexcel” kalite güvence belgesi almıştır.

PEARSON Edexcel Değerlendirme Sisteminin Yapısı ve Ölçütler

 • Organizasyon Yönetimi
 • Öğrenme Yönetimi
 • Ölçme ve Değerlendirme Yönetimi
EADTU E-xcellence Kalite Ortaklığı Etiketi (2016-2019)   Detaylar için tıklayın...

2016 yılında ise Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliğinin (EADTU-European Association of Distance Teaching Universities) özdeğerlendirme sürecine katılmış ve Açıköğetim Sistemi içinde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin toplam 11 lisans programı “E-xcellence Kalite Ortağı Etiketini” almaya hak kazanmıştır.

EADTU E-xcellence Kalite Ortaklığı Etiketi Değerlendirme Sisteminin Yapısı:
E-Öğrenmede kıyaslama (benchmark) yöntemine dayanan özdeğerlendirme çalışması aşağıda belirtilen başlıklar altında yürütülmüştür.

Ölçütler:

 • Stratejik Yönetim
 • Öğretim Programı (Müfredat) Tasarımı
 • Ders Tasarımı
 • Ders Verme
 • Personele Destek
 • Öğrenciye Destek
FEDEK (2016- )   Detaylar için tıklayın...

2016 yılında Açıköğretim Fakültesinin Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Sosyoloji lisans programlarının FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmesine karar verilmiştir. Ocak 2019’de FEDEK’e resmi başvuru yapılmış olup süreç halen devam etmektedir.

FEDEK Değerlendirme Sisteminin Yapısı ve Ölçütler:

 • Öğrenciler
 • Program Öğretim Amaçları
 • Program Çıktıları
 • Öğretim Planı
 • Öğretim Kadrosu
 • Yönetim Yapısı
 • Altyapı
 • Kurum Desteği ve Parasal Kaynaklar
 • Sürekli İyileştirme
 • Programa Özgü Ölçütler