ÇALIŞMALAR

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi

KALİTE GÜVENCE KONUSUNDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Hangi Akreditasyon kurumlarıyla işbirliği yapılması hedeflenmektedir?
 • AUDAK (Açık ve Uzaktan Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
 • DEAC (Distance Education Accrediting Commission)
AUDAK (Açık ve Uzaktan Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)   Detaylar için tıklayın...

Açık ve Uzaktan Öğretim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (AUDAK) 2017 yılında kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan fakültelerin kalite güvencesi konusundaki hedefleri arasında AUDAK’tan akreditasyon belgesi almak vardır.

Detaylar için tıklayın.

DEAC (Distance Education Accrediting Commission)   Detaylar için tıklayın...

DEAC, ABD Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Akreditasyon Konseyi (Council for Higher Education Accreditation-CHEA) tarafından uzaktan eğitim kurumlarını akredite etmekle yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içinde yer alan fakültelerin kalite güvencesi konusundaki hedefleri arasında DEAC’tan akreditasyon belgesi almak da vardır.

DEAC Değerlendirme Sisteminin Yapısı ve Ölçütler:

 • Kurumsal Misyon
 • Kurumsal Etkililik ve Stratejik Planlama
 • Program Çıktıları, Öğretim Programı ve Materyaller
 • Eğitsel ve Öğretici Destek Hizmetleri
 • Öğrenci Başarısı ve Memnuniyet
 • Akademik Liderlik ve Akademik Personelin Yeterlilikleri
 • Reklam, Tanıtım Materyalleri ve Öğrenci Alımında Görevli Personel
 • Öğrenci Kabulü ve Kayıt Koşulları
 • Finansal Açıklamalar, İptaller ve Geri Ödeme Politikaları
 • Kurumsal Yönetim
 • Finansal Sorumluluk
 • Binalar, Donanım, Malzemeler, Kayıt Tutma ve Koruma

Detaylar için tıklayın.

KalDer ve EFQM Mükemmellik Modeli   Detayları için tıklayın...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 03.05.2019 tarihinde Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile Ulusal Kalite Hareketi İyiniyet Bildirgesi imzalamıştır. Bu kapsamda KalDer tarafından, ilk olarak AÖF’ün “Mükemmellik Olgunluk Düzeyini” tespit edilmesi, ikinci aşamada da EFQM (European Foundation for Quality Management) mükemmellik kavramı, sürekli gelişme ve özdeğerlendirme eğitimi verilmesi ve son aşamada dış değerlendirme yapılması öngörülmektedir. Değerlendirme sonucu ortaya çıkan kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenip bir yol haritası hazırlanacaktır. Bu yol haritası doğrultusunda önceliklendirilmiş iyileştirme planları ve eğitim ihtiyaçları belirlenip iyileştirme projelerinin ve eğitimlerin uygulanmasına geçilecektir. EFQM Mükemmellik Modelinin hedefi mükemmel bir yönetim sisteminin kurulmasına yardımcı olmaktır. Bir diğer ifadeyle bu model, tüm yönetim araçlarının, sürekli iyileştirilen, amaçlanan stratejiyi gerçekleştiren ve uyum içinde çalışan bir sistem oluşturulmasını güvence altına almayı hedefler. Sonuç olarak EFQM Mükemmellik Modeli kurumların,

 • Sürekli gelişme ve mükemmel sonuçlara ulaşması için bir iç kalite güvence sistemidir.
 • Kurumsal mükemmellik için bir değerlendirme aracıdır.
 • Toplam Kalite için bir yol haritasıdır.

EFQM Mükemmellik Modeli ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.