DUYURULAR

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi

EADTU E-xcellence Kalite Etiketleri Yenilendi

  Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2019

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2016 yılında 3 yıl (2016-2019) geçerli olacak şekilde almaya hak kazandığı ve 2019 yılı sonu itibariyle süresi bitecek olan E-xcellence Kalite Etiketi belgeleri, Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU) tarafından 3 yıl daha geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
Rektörlük ve Fakülte üst yönetimi tarafından EADTU’ye yeniden başvuru yapılması kararı verilen E-xcellence Kalite Etiketlerinin yenilenmesi için EADTU yetkilileri ile 19 Eylül 2019 günü toplam 6 saat süren çevrimiçi görüşme yapılarak değerlendirme süreci tamamlanmıştır. EADTU Değerlendirme Ekibi tarafından 2019 Kasım ayında gönderilen raporla, değerlendirme sürecinden başarıyla geçildiği ve Açıköğretim Sistemi içinde yer alan üç fakültenin de ikinci kez üç yıllık bir süreyle (2019-2022) E-xcellence Kalite Etiketi’ni aldığı AÖF Dekanlığına bildirilmiştir.
Anadolu Üniversitesi Merkezi Hollanda’da bulunan Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteleri Birliği’nin (EADTU/ The European Association of Distance Teaching Universities), tam üyesidir. EADTU e-öğrenme süreçlerini mükemmel düzeyde yürüten açık ve uzaktan öğretim kurumları için E-xcellence Kalite Etiketi vermektedir. E-xcellence Kalite Etiketi Açık ve uzaktan öğrenmede kıyaslama (benchmark) yöntemine dayanan bir özdeğerlendirme çalışmasıdır. Başvurulan değerlendirme sisteminde uzaktan öğrenmeye ilişkin

  •   Stratejik Yönetim
  •   Öğretim Programı (Müfredat) Tasarımı
  •   Ders Tasarımı
  •   Ders Verme
  •   Personele Destek
  •   Öğrenciye Destek

ölçütleri ele alınmaktadır.
Açıköğretim Sistemi’nde yer alan üç fakülte için 2015 yılında E-xcellence Kalite Etiketi alma süreci başlatılmıştır. 25-26 Nisan 2016 tarihlerinde de EADTU yetkilileri tarafından AÖF’e iki gün süreli bir değerlendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyaret sonunda her 3 fakültenin E-xcellence Kalite Etiketi almaya hak kazandığı 5 Ağustos 2016 tarihinde EADTU tarafından bildirilmiştir. Söz konusu bu etiketler her üç fakülte için ayrı ayrı ve 3 yıl (2016-2019) geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin toplam 11 Lisans Programı için gerçekleştirilen bu değerlendirme sonucunda elde edilen en büyük kazanım, iyileşmeye açık olan alanların ve eksikliklerin tespit edilip bunların giderilmesi için E-xcellence yol haritasının çıkarılmasıdır. Değerlendirme bitiminde ortaya çıkan “Yol Haritası”, belli bir süre içinde iyileşmeye açık alanların iyileştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiğini ortaya çıkardığı için son derece değerlidir. Bu süreç sonunda AÖ sisteminin güçlenmesi ve mükemmeliyete ulaşması öngörülmektedir. Sözgelimi, Açık Kütüphane bu değerlendirme bitiminde ortaya çıkan yol haritasın da yer alan öneridir.