BİRİM HAKKINDA

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi

Açıköğretim Sistemi (AÖS) Kalite Güvence Birimi

Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi, AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerinden öğretim elemanlarının katılımıyla Açıköğretim Fakültesi bünyesinde 2014 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl 12 öğretim elemanı bulunan birimde 2018-2019 öğretim yılı itibariyle 29 akademik personel görev yapmaktadır.

Birimin ilk çalışması 2015-2016 öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. AÖS içinde yer alan Lisans ve Önlisans Programlarının yöneticileri olan Akademik Koordinatör ve Yardımcılarından oluşturulan “Program Kalite Komisyonları” kendi programlarına ilişkin özdeğerlendirme çalışması yapmış ve bu çalışma sonunda “Program Kalite Komisyonu Raporları” hazırlamışlardır. Sözkonusu bu raporlar Kalite Güvence Birimi tarafından konsolide edilmiş ve AÖF Dekanlığına sunulmuştur.

Birimin ikinci önemli çalışması, Açıköğretim Fakültesinin meslek edindirmeye yönelik 28 önlisans programı için Pearson Edexcel (2015-2017) akreditasyon çalışmalarını yürütmek olmuştur. Bu çalışma sonunda Pearson Edexcel akreditasyonu alınmıştır.

Birimin bir sonraki çalışması, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin toplam 11 Lisans Programı için EADTU E-xcellence Kalite Ortaklığı Etiketi’ni almak için yürüttüğü çalışmalardır. Bu çalışmalar sonunda 2016-2019 yılları arasında geçeli olan E-xcellence Kalite Ortaklığı Etiketi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri için ayrı ayrı alınmıştır.

Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları Açıköğretim Sistemi Kalite Güvence Birimi tarafından devam etmektedir.